ADMITERE
Universitatea TIBISCUS din Timișoara

Pre/Admitere online 2024

LICENȚĂ

Universitatea Tibiscus organizează admitere pentru anul universitar 2024-2025 la 4 domenii de licență.

MASTER

Universitatea Tibiscus organizează admitere pentru anul universitar 2024-2025 la programele de studii universitare de master.

DPPD

Universitatea Tibiscus organizează admitere pentru anul universitar 2024-2025 la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).

Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 01 -26 iulie 2024
Concurs şi afişarea rezultatelor: 26 iulie 2024
Depunere contestații: 29 iulie 2024, la secretariatul facultății, orele 10:00-11:00
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 29 iulie 2024, ora 11:30
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-31 iulie 2024, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024/2025. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 02-23 septembrie 2024
Concurs şi afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2024
Depunere contestații: 24 septembrie 2024, la secretariatul facultății, orele 10:00-11:00
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 24 septembrie 2024, ora 11:30
Confirmarea locului și achitarea taxelor: 24-26 septembrie 2024
Afișarea listelor finale cu studenții admiși: 27 septembrie 2024, ora 15:00
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 24-26 septembrie 2024, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024/2025. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Acte necesare pentru admitere la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara

   Cum să aplici

                 Despre procesul de (pre)înscriere ONLINE