ADMITERE
Universitatea TIBISCUS din Timișoara

Admitere online 2022

LICENȚĂ

Universitatea Tibiscus organizează admitere pentru anul universitar 2022-2023 la 4 domenii de licență.

MASTER

Universitatea Tibiscus organizează admitere pentru anul universitar 2022-2023 la programele de studii universitare de master.

888Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă şi de masterat se va desfăşura după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 27 iunie-27 iulie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 iulie 2022
Depunere contestații: 28 iulie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 28 iulie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-29 iulie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2022
Depunere contestații: 28 septembrie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 28 septembrie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-29 septembrie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023 . Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Acte necesare pentru admitere la Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara

   Cum să aplici

                 Despre procesul de (pre)înscriere ONLINE