Adsresa site-ului nostru este: https://admitere.tibiscus.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Sunt de acord cu prelucrarea de către Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara a datelor mele cu caractre personal, în vederea înscrierii informațiilor în documentele școlare și pe site-ul universității, pe toată perioada școlarizării, începând de la înmatriculare și până la finalizarea studiilor, iar după finalizare în calitate de alumni, cu respectarea legislației specifice în vigoare.
 2. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara pentru înscriere în Registrul Matricol Unic la nivel național (RMU) și în scopuri statistice. Înregistrarea datelor în RMU este necesară pentru operaționalizarea atât a HG nr. 42/2017, cu privire la gratuitatea oferită studenților pe transportul feroviar și cu metroul, și a HG nr.728/2016 privind aprobarea actelor de studii, cât și a acordului Ministerului Educației Naționale (MEN) cu Institutul Național de Statistică (INS), prin care INS va prelua date privind studenții din RMU.

Declarația candidatului

 1. Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate prin în prezenta Fișă de înscriere ONLINE, cunoscând faptul că eventualele declarații inexacte sau false pot determinapierderea calității de student, concomitent cu sancțiunile civile sau penale prevăzute de lege.
 2. Prin prezentul document am luat la cunoștință prevederile Regulamentului privind organizarea admiterii în cadrul Universității ”Tibiscus” din Timișoara și îmi asum următoarele:
  – dosarele candidaților respinși sau a celor care renunță la locul obținut prin admitere se restituie, la cerere, necondiționat și gratuit, pe baza actelor de identitate, în termen de 30 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale. După acest termen, eliberarea dosarelor, la cerere, se face cu respectarea Regulamentului de taxe al Universității ”Tibiscus” din Timișoara.
  – candidații declarați admiși la studii au următoarele obligații pe care trebuie să le îndeplinească, cel târziu, până în ultima zi de plată a ratei I la taxa anuală de studii, stabilită conform Regulamentului de taxe al Universității ”Tibiscus” din Timișoara, pe anul universitar 2023-2024:
  1. absolvenții promoției 2022-2023, înscriși la admitere pe baza adeverinței de absolvire a liceului, respectiv pe baza adeverinței de absolvire a studiilor universitare de licență, să depună diploma de bacalaureat sau diploma de licență, în original, la secretariatul facultății;
  2. toți candidații declarați admiși la programele de studii ale Universității, să completeze și să semneze contractul de școlarizare și contractul de studii.